Faculty

Xiaozhou Ruan

Xiaozhou Ruan

Email: xruancaltech.edu

226 Linde+Robinson Laboratory MC 131-24 Pasadena, CA 91125